بر اساس بخشنامه هاي صادره شهريه ثابت تا پايان تحصيل در سنوات مجاز برابر با شهريه ثابت در زمان ورود به تحصيل ميباشد و شهريه متغير در هر سال تحصيلي داراي افزايشی معادل ۱۰ الي ۲۰ درصد خواهد بود.لازم به ذكر است شهريه متغير دروس جبراني، اختياري و الزامي با يك تعرفه محاسبه و اعلام مي شود.

———————————————————————————–

شهريه مصوب سال تحصيلي ۹۷-۹۶

قیمت ها به ريال می باشد

۷٫۴۰۰٫۰۰۰

شهریه ثابت هر ترم

۱٫۳۵۰٫۰۰۰

شهریه هر واحد درسی

۲٫۰۲۰٫۰۰۰

شهریه هرواحد کارگاهی

۳٫۷۰۰٫۰۰۰

شهریه هر واحد پایان نامه یا سمینار