آدرس:
استان البرز، کرج، مهرشهر، بلوار شهرداری، خیابان ۱۰۰ شرقی، پلاک ۶۳۱
Postal Code:3185865961
تلفن:
۰۲۶-۳۳۴۰۹۰۶۷
نمابر:
۰۲۶-۳۳۴۰۹۱۷۲
موبایل:
farabi.service@gmail.com